Proizvodni pogon

„Šumadija granit“ – sofisticirani proizvodni pogon je deo modemog industrijskog kompleksa smeštenog na površini od 6 hektara u srcu industrijske zone. Mašinska odeljenja proizvodne linije organizovana su sa ciljem da se postigne što viši nivo proizvodnje, a da se pri tom obezbede neophodni uslovi kvaliteta.
Prerada i obrada kamena vrši se najmodernijim mašinama italijanske proizvodnje. Smešteni u modernim fabričkim halama proizvodne sekcije su organizovane oko centralnog skladišta sirovog bloka opremljenog sa dva portalna krana kapacitet 35t.

Skladište sirovog bloka je bogato raznim materijalima i uvek ima preko 2000m3 bloka.

Mašinske sekcije su smeštene u 7 novih hala od kojih najveća ima 3500m2.

Svaka hala je opremljena kranovima i dizalicama kapaciteta od 3-5t.

Modernizovani proizvodni proces i stručna radna snaga obezbeđuju visok nivo produktivnosti i kvaliteta što predstavlja osnovnu prednost kompanije „Šumadija granit“ na tržištu.

0
m3
Bloka na lageru
0
Proizvodnih hala
0
m2
Mesečni kapacitet