Pogon za sečenje sirovih blokova

Pogon za sečenje sirovih blokova predstavlja osnovu proizvodnog procesa, koja je vrlo važna za dalju proizvodnju svih proizvoda „Šumadije Granit“

U cilju da dostigne najviši mogući kvalitet reza Šumadija Granit raspolaže sa mašinama najrenomiranijih Svetskih brendova. Takođe  „Šumadija Granit“ uvek prati svetske trendove i razvitak naprednih tehnologija.
Možemo se pohvaliti da smo prva firma u Srbiji koja koristi MULTYFIL  mašinu, koja seče sirove blokove dijamantskim sajlama i tako postiže najveći mogući kvalitet reza.

Sekcija je opremljena sledećim mašinama:

 

  • 3 Džambo gatera „Master Breton“
  • 1 Džambo gater „Gaspari Menotti“
  • Dijamantfil „Pellegrini“
  • Mašina sa velikim diskom 3.0m „Renger Zambon“
  • MultyWire „Pellegrini“
0
m2
Proizvodni kapacitet ove sekcije

Sa ovakvim kapacitetom“Šumadija Granit“je najveći proizvodjač granitnih i mermernih ploča na prostorima bivše Jugoslavije.

U selekciju nasih proizvoda svrstavaju se kako tanke ploče od 2cm i 3cm koje se koriste za građevinske projekte, tako i deblje granitne ploče 5-12 cm koje se koriste za izradu nadgrobnih spomenika. Naši proizvodi dolaze do krajnjih kupaca preko dobro organizeovane mreže stovarišta u zemlji i regionu.