Prirodni kamen svojim svojstvima i bojom predstavlja poseban izražaj i daje jedinstven izgled objektima. Kao takav prirodni kamen je neizbežan arhitektonski zahtev u svakom projektu. „Šumadija granit“ razvija raznovrsne sisteme za oblaganje fasada prirodnim kamenom – od tradicionalnih pristupa ugradnje uz pomoć maltera, lepkova do specijalno dizajniranih metalnih veza i najmodernijih sistema „ventilirajuće fasade“ gde se koristi poseban sistem aluminijumske podkonstrukcije.

U saradnji sa profesionalnim timom, vrsta sistema oblaganja kamenom određuje se tokom rane faze projekta kako bi se optimizovao uspeh projekta.

„Šumadija granit“ zapošljava iskusne timove montera i nadzornih organa koji vode operacije ugradnje kamena na gradilištu.